Vol 7, No 2

August 2017

DOI: http://doi.org/10.11591/ijeecs.v7.i2

Table of Contents

Prashanth N.A, P Sujatha
PDF
299-311
Velishala Ramu, P. Satish Kumar, G. N Sreenivas
PDF
312-321
Yadiki Rajendra Babu, C Srinivas Rao
PDF
322-337
Syed Suraya, P. Sujatha P, Bharat Kumar. P
PDF
338-347
Subramani Rajamanickam, Vijayalakshmi C
PDF
348-355
Mirza Saric
PDF
356-363
Auzani Jidin, Kasrul Abdul Karim, Khairi Rahim, Logan Raj Lourdes Victor Raj, Sundram Ramahlingam, Tole Sutikno
PDF
364-372
Kasrul Abd Karim, N. Abdullah, M. Nazri Othman, Auzani Jidin, RN Firdaus
PDF
373-380
S Safinaz, AV Ravi kumar
PDF
381-394
Sudha H. Thimmaiah, Mahadevan G
PDF
395-403
Neelambike S, Chandrika J
PDF
404-414
Madhu Patil, Chirag Sharma
PDF
415-425
Poornima B, Vijayalakshmi C, Somasundaram S
PDF
426-433
Sarah 'Atifah Saruchi, Hairi Zamzuri, Noraishikin Zulkarnain, Norbaiti Wahid, Mohd Hatta Mohammed Ariff
PDF
434-441
Mikhael Bagus Renardi, Kuspriyanto Kuspriyanto, Noor Cholis Basjaruddin, Anton Prafanto
PDF
442-448
Mourade Azrour, Mohammed Ouanan, Yousef Farhaoui
PDF
457-465
Dana Indra Sensuse, Darmawan Baginda Napitupulu
PDF
466-473
Abdul Ghofir, Rikip Ginanjar
PDF
474-482
Archana R A, Ravindra S Hegadi, Manjunath T N
PDF
449-456
Flyur Ismagilov, Irek Khayrullin, Vyacheslav Vavilov, Valentina Ayguzina
PDF
483-491
Z. Syafiqah, Y.M. Irwan, N.A.M. Amin, M. Irwanto, W.Z. Leow, A.R. Amelia
PDF
492-499
Dawit Fistum
PDF
500-506
K Gangadhara Rao, Vijayakumari Rodda, B Basaveswara Rao
PDF
507-513
Wiharto Wiharto, Hari Kusnanto, Herianto Herianto
PDF
514-523
Hairol Nizam Mohd Shah, Mohd Zamzuri Ab Rashid, Zalina Kamis, Mohd Shahrieel Mohd Aras, Nursabillilah Mohd Ali, Faizil Wasbari, Tengku Muhammad Mahfuz Tengku Anuar
PDF
524-532
Xiaoqun Qin
PDF
533-541
Gabriela Mogos
PDF
542-550
Haw Su-Cheng, Emyliana Song, Nur Amirah Azhar, Aisyah Amin
PDF
551-566
Akanksha Gupta, D K Srivastava, J.P. Saini
PDF
567-576
Anshu Prakash Murdan, Anshuman Bhowon
PDF
577-582