Vol 10, No 8

December 2012

DOI: http://doi.org/10.11591/ijeecs.v10.i8

Table of Contents

João Lobato Oliveira, Luis Paulo Reis, Brigida Monica Faria, Fabien Gouyon
Total views : 92 times
PDF
1917-1928
Qing-Quan Liu
Total views : 47 times
PDF
1929-1935
Rui Monteiro, Luis Paulo Reis, Antonio Correia Pereira
Total views : 64 times
PDF
1936-1947
Xuesong Yan, Qinghua Wu, Hammin Liu
Total views : 51 times
PDF
1948-1955
Xin Li, Chuanzhi Zang, Wenwei Liu, Peng Zeng, Haibin Yu
Total views : 71 times
PDF
1956-1962
Xuan Cui, Yuan Ji, Hua Sun
Total views : 74 times
PDF
1963-1968
Li Yang, Junhui Hu, Lingjiang Kong
Total views : 61 times
PDF
1969-1974
Wei LU, Hong ZENG, Ai-guo SONG, Wei-min DING, Yun LING, Bao-guo XU
Total views : 67 times
PDF
1975-1984
Tingjun Li, Haining Yang, Qing Zhao, Zheng-ou Zhou
Total views : 57 times
PDF
1985-1991
ZHAO Qian, ZHENG Jun, LI Jing
Total views : 57 times
PDF
1992-1998
Cao Pan, Jian Tao, Hongyuan Wang
Total views : 54 times
PDF
1999-2005
Ke Wang, Jinshan Wang, Xiaodong Wang
Total views : 53 times
PDF
2006-2012
Tiejun Liu, Tongsheng Gong, Yinjia Chen
Total views : 72 times
PDF
2013-2019
Na Chen, Shaopu Yang, Cunzhi Pan
Total views : 103 times
PDF
2020-2026
Ke Zhao
Total views : 50 times
PDF
2027-2033
Yang Xuehui, Luo Gaogui
Total views : 52 times
PDF
2034-2040
Xuexia Liu
Total views : 51 times
PDF
2041-2046
LAI Xunian, LI Ling, LIANG Weiming, WANG Binglong, LIU Fen
Total views : 75 times
PDF
2047-2055
Ming Chen, Xumin Xu, Shaohui Zhang, Guofu Feng
Total views : 99 times
PDF
2056-2062
Jiang Jing, Meng Lidong
Total views : 67 times
PDF
2063-2068
Hou Tao, Niu Hong-xia, Fan Duo-wang
Total views : 60 times
PDF
2068-2074
Yuan LUO, Chao JI, Yi Zhang, Zhangfang HU
Total views : 84 times
PDF
2075-2080
Rui Xu, Qiang Chen, Guolai Yang
Total views : 62 times
PDF
2081-2087
Linghua Li, Lili Zhang
Total views : 62 times
PDF
2088-2094
LU Zhi-cheng, CUI Cheng-chen, ZHU Zhu-bing
Total views : 58 times
PDF
2095-2100
Cui Cheng-chen, Lu Zhi-cheng, Zhu Zhu-bing
Total views : 70 times
PDF
2101-2107
Qiang Chen, Hao Yan, Minzhuo Wang, Haonan Ye
Total views : 87 times
PDF
2108-2116
YANG Bai-jie, CHAO Qin, YUAN Tie-jiang, YI Hai-dong
Total views : 75 times
PDF
2117-2124
Guangguo Zhang, Jing Sheng, Feng Wang
Total views : 105 times
PDF
2125-2130
Zhiyong Zhang, Dongjian He
Total views : 86 times
PDF
2131-2138
Hui Li, Yingjie Yin
Total views : 60 times
PDF
2139-2150
GAO Qiang, YAN Hua, YANG Hongye
Total views : 57 times
PDF
2151-2158
Yifeng Wu, Hongchao Wang
Total views : 72 times
PDF
2159-2168
Mengqi Li, Dongying Li
Total views : 58 times
PDF
2169-2175
Yazao Yang, Xiaoni Hao, Junshao Luo
Total views : 167 times
PDF
2176-2182
Nan Geng, Dongjian He, Yanshuang Song
Total views : 73 times
PDF
2183-2193
Liu Yan, Shao Pin, Zhao Hongliang, Zhang Junhua, Zhang Ting’an
Total views : 65 times
PDF
2194-2201
Zhao Qiuyue, Zhang Tingan, Lv Guozhi, Zhu Xiaofeng
Total views : 387 times
PDF
2202-2208
Ping Li, Tao Liang, Yangchun Cheng, Liang Zhao
Total views : 61 times
PDF
2209-2214
Tian Chen, Zhonghai Yu
Total views : 49 times
PDF
2215-2224
Tian Chen, Zhonghai Yu, Lichong Huang
Total views : 59 times
PDF
2225-2238
Jinhui Zhao, Yu Zhou, Liangxun Shuo
Total views : 82 times
PDF
2239-2246
Haojie Lv, Huiyong Yu, Guoqing Hu
Total views : 105 times
PDF
2247-2252
Yi Xinhua, Wang Mingjun, Cheng Xiaomin
Total views : 58 times
PDF
2253-2260
Kaikai Shi, Lixun Cai, Chen Bao, Yao Yao
Total views : 59 times
PDF
2261-2266
Jiawei Huang, Honghua Wang
Total views : 127 times
PDF
2267-2271
Osama Elsayed Gouda, Adel Z. El Dein
Total views : 58 times
PDF
2272-2284
F. R. Islam, H. R. Pota
Total views : 49 times
PDF
2285-2294
Han Yang
Total views : 63 times
PDF
2295-2303
Hao Liu, Zixuan Wang, Chuang Li, Jianhui Wu
Total views : 173 times
PDF
2304-2308
Zhiliang Wang, Jian Gao, Chuanxia Jian, Yu Cen, Xin Chen
Total views : 174 times
PDF
2309-2319
Haibin CHEN, Liying ZHANG, Liwen TAN, Shaoxiang ZHANG, Xuemei CHENG, Zhengguo WANG
Total views : 78 times
PDF
2320-2329
Qu Jun-suo
Total views : 266 times
PDF
2330-2335
Yueping Chen, Jian Gao, Hao Wen, Detao Zheng, Xin Chen
Total views : 57 times
PDF
2236-2342
Tie Wang
Total views : 55 times
PDF
2343-2350