Vol 9, No 1

January 2018

DOI: http://doi.org/10.11591/ijeecs.v9.i1

Table of Contents

Capt. Samson Joseph
PDF
1-4
G. Kannan
PDF
5-11
K. Raghavi
PDF
12-14
Sinu KJ, G. Ranganathan
PDF
15-19
Sinu KJ, G. Ranganathan
PDF
20-23
Sinu KJ, G. Ranganathan
PDF
24-28
Karthikeyan V
PDF
29-32
Singh Omkar Ramabhilash, Santosh Kumar Singh
PDF
33-35
Ravichandran G, Krishnamurthy M
PDF
36-38
Prasanna Moorthi N, Mathivananr Mathivananr
PDF
39-42
M. Deepak
PDF
43-48
R. Elavarasi
PDF
49-52
Sarfaraz Ahmed, T. Senthil Kumaran
PDF
53-55
Ruban Chakravarthy, G. Ranganathan
PDF
56-59
Patel Kalpana Dhanji, Santhosh Kumar Singh
PDF
60-63
Dhanya. T
PDF
64-67
Upadhyay Anand Trilokinath, Santhosh Kumar Singh
PDF
68-72
P. Palanichamy
PDF
73-76
P. Palanichamy
PDF
77-80
Patel KalpanaDhanji, Santhoshkumarsingh Santhoshkumarsingh
PDF
81-84
K. Hema, Muralidharan Muralidharan
PDF
85-88
J. S. Ashwin, N. Manoharan
PDF
89-92
Benjamin Franklin A, Sasilatha T
PDF
93-96
Suresh. G. B, V. Mathivanan
PDF
97-100
Sarfaraz Ahmed, T. Senthil Kumaran
PDF
101-103
Archenaa J, E. A. Mary Anitha
PDF
104-106
A. Mohamed Divan Masood, S. K. Muthusundar
PDF
107-110
Atul Kulkarni, Debajyoti Mukhopadhyay
PDF
111-114
D. Suganthy, G. Ranganathan
PDF
115-117
K. Hema, Muralidharan Muralidharan
PDF
118-122
Mohamad Khairuzzaman Mohamad Zamani, Ismail Musirin, Mohamad Sabri Omar, Saiful Izwan Suliman, Nor Azura Md. Ghani, Nur Azwan Mohamed Kamari
PDF
123-130
Norlenda Mohd Noor, Hanifah Sulaiman, Zuraida Alwadood, Suhaila Abd Halim, Nurul Filzah Syamimi Wahid, Nor Adilah Ab Halim
PDF
131-138
R. Sahak, W. Mansor, Khuan Y. Lee, A. Zabidi
PDF
139-145
S.Sarifah Radiah Shariff, Hamdan Abdul Maad, Nursyaza Narsuha Abdul Halim, Zuraidah Derasit
PDF
146-151
Zaidah Ibrahim, Nurbaity Sabri, Nur Nabilah Abu Mangshor
PDF
152-156
Nurshahrily Idura Ramli, Mohd Izani Mohamed Rawi, Ahmad Zahid Hijazi, Abdullah Hayyan Kunji Mohammed
PDF
157-163
S. A. Ishak, H. Zainol Abidin, M. Muhamad
PDF
164-169
Muhammad bin Yahya, Nurul Aifaa Najihah binti Maliki
PDF
170-176
S. Habsah Asman, M. A. Talib Mat Yusoh, A. Farid Abidin
PDF
177-182
Nur Hazwani Hussin
PDF
183-190
Dayang Suriani, Muhammad Irwanto Misrun, Gomesh Nair, Baharuddin Ismail
PDF
191-197
A.V. Sukhanov, A.I Artemova, R.S Litvinenko
PDF
198-203
Ibtihel Jaziri, Lotfi Charaabi, Khaled Jelassi
PDF
204-211
Mina Malekzadeh, Fatemeh Rezaiee
PDF
212-220
Kim Seng Chia
PDF
221-226
Sfenrianto Sfenrianto, Melva Hermayanty Saragih, Bayu Nugraha
PDF
227-233
Agung Widyo Utomo
PDF
234-242
I Gusti Ayu Triwayuni, I Ketut Gede Darma Putra, I Putu Agus Eka Pratama
PDF
243-248