Vol 7, No 3

September 2017

DOI: http://doi.org/10.11591/ijeecs.v7.i3

Table of Contents

Sarfaraz Nawaz, Ajay Kumar Bansal, Mahaveer Prasad Sharma
PDF
583-592
Novizon Novizon, Zulkurnain Abdul-Malek, Aulia Aulia
PDF
593-605
Sri Prakash CH
PDF
606-616
Sima Zarei, Peiman Ghaedi-Kajuei
PDF
617-624
Badal Kumar, Sandeep Bhongade
PDF
625-642
C.S Boopathi, Kuppusamy Selvakumar, Avisek Dutta
PDF
643-654
Suresh P, Baskaran B
PDF
655-667
Syafii Ghazali, Roni Putra, Hasdi Putra
PDF
668-675
Nunsavath Susheela, P. Satish Kumar
PDF
676-686
Nunsavath Susheela
PDF
687-697
Ravikumar Bhukya, P. Satish Kumar
PDF
698-707
Bhanu Rekha, Ravi Kumar AV
PDF
708-717
Rahul M Desai, B P Patil, Davinder Pal Sharma
PDF
718-723
Usha Rani B, Suraiya Tarannum
PDF
724-736
Basavaraj G M, Ashok Kusagur
PDF
737-747
Xiao Yongsheng, Huang Lizhen, Zhou Jianjiang
PDF
748-754
Mani Kant Kumar, Haranath Kar
PDF
755-760
Bhanu Rekha, Ravi Kumar AV
PDF
761-772
Yaghoub Pourasad
PDF
773-785
Rahul M Desai, B P Patil
PDF
786-794
Rahul M Desai, B P Patil, Davinder Pal Sharma
PDF
795-801
Dinh-Thuan Do
PDF
802-808
Kottalanka Srikanth, D. Arivazhagan
PDF
809-817
Manar Abduljabbar Mizher, Mei Choo Ang, Ahmad Abdel Jabbar Mazhar
PDF
818-829
S Kumaraswamy, Manjula S H, K R Venugopal
PDF
830-838
I M Umesh, G N Srinivasan, Matheus Torquato
PDF
839-845
Ratih Kumalasari Niswatin, Ardi Sanjaya
PDF
846-854
Fatimah A. Salman
PDF
855-860
Rihartanto Rihartanto, Arief Susanto, Ansar Rizal
PDF
861-866
B. Prakash, V. Viswanathan
PDF
867-876
P. Punithavathi, S. Geetha
PDF
877-886
S. Surendar, M. Elangovan
PDF
887-892
G. Suseela, Asnath Victy Phamila Y
PDF
893-898